ankerkvartalet-prospekt

Advokatfirmaet Elden DA

Segment

Office

Area

359

E2022 lease

~ 1 100 000

Duration

10.0

Property

Romsøegården
Tilbake til Tenancies