ankerkvartalet-prospekt

EV Private Equity IV AS

Segment

Office

Area

396

E2022 lease

~ 1 100 000

Duration

2.1

Property

Ankerbygget
Tilbake til Tenancies