ankerkvartalet
*Illustrasjonsbilde

FREMTIDENS
ANKERKVARTAL
OG KJØPESENTER

Snøhetta er blant de aller fremst arkitekthusene i verden og er valgt ut til å utforme dette nye kvartalet. Et bymijø som er noe mer enn bare hyggelig og funksjonelt, men stilrent og moderne

Arkitekttegnet av
Snøhetta

Et samlingspunkt
på ca. 21.000 kvm.

*Illustrasjonsbilde

ET NYTT
STAVANGER
SENTRUM

Planarbeidet er igang for byens mest sentrale næringseiendommer! Vi har startet planarbeidet som skal ende ut i en detaljert reguleringsplan som omfatter alle eiendommene i Ankerkvartalet.

Butikk og forretning

Kontor

Restaurant og servering

Lager

*Illustrasjonsbilde

EN PLANLAGT
DYNAMISK BYKJERNE

I det nye Ankerkvartalet vil det skapes nye muligheter og fasiliteter for alle. Planene tilrettelegger for moderne byrom med pulserende liv, kafeer, restauranter og alle andre næringstilbud.


Intensjonen med reguleringen er å legge til rette for utbygging i områdene. I Ankerkvartalet planlegges et større næringsbygg fordelt på ca. 7 500 m2 kontor, ca. 8 500 m2 handel/servering og ca. 5 000 m2 parkering i det sentrale indre torg. Eksisterende fasader rundt kvartalet vil i hovedsak bestå.

Prosjektet planlegges med høy arkitektonisk ambisjon. Vi har engasjert arkitektkontoret Snøhetta for å sikre dette.

Planarbeidet omfatter våre eiendommer Haakon VIIs gt 7 og 9, Kongsgårdbakken 1 og 3, Strandkaien 2.