ankerkvartalet
*Illustrasjonsbilde

FREMTIDENS
ANKERKVARTAL
OG KJØPESENTER

Snøhetta er blant de aller fremst arkitekthusene i verden og er valgt ut til å utforme dette nye kvartalet. Et bymijø som er noe mer enn bare hyggelig og funksjonelt, men stilrent og moderne

Arkitekttegnet av
Snøhetta

Et samlingspunkt
på ca. 21.000 kvm.

Forventet ferdigstilling
2020/ 2021

*Illustrasjonsbilde

ET NYTT
STAVANGER
SENTRUM

Planarbeidet er igang for byens mest sentrale næringseiendommer! Vi har startet planarbeidet som skal ende ut i en detaljert reguleringsplan som omfatter alle eiendommene i Ankerkvartalet.

Butikk og forretning

Kontor

Restaurant og servering

Lager

*Illustrasjonsbilde

EN PLANLAGT
DYNAMISK BYKJERNE

I det nye Ankerkvartalet vil det skapes nye muligheter og fasiliteter for alle. Planene tilrettelegger for moderne byrom med pulserende liv, kafeer, restauranter og alle andre næringstilbud.


Intensjonen med reguleringen er å legge til rette for utbygging i områdene. I Ankerkvartalet planlegges et større næringsbygg fordelt på ca. 7 500 m2 kontor, ca. 8 500 m2 handel/servering og ca. 5 000 m2 parkering i det sentrale indre torg. Eksisterende fasader rundt kvartalet vil i hovedsak bestå. Mulig byggestart ca. 2018, og forventet ferdigstillelse 2020/2021.

Prosjektet planlegges med høy arkitektonisk ambisjon. Vi har engasjert arkitektkontoret Snøhetta for å sikre dette.

Planarbeidet omfatter våre eiendommer Haakon VIIs gt 7 og 9, Kongsgårdbakken 1 og 3, Strandkaien 2.